Over Tess Unlimited

Ik ben Tessa de Goede de Ordoñez. Rond 2002 ontdekte ik voor het eerst de schoonheid van Zuid-Amerika, niet alleen vanwege de natuur, maar ook vanwege het werk dat ik verrichtte als vrijwilliger. Ik begon met het verzorgen van gehandicapte kinderen in Peru en eindigde als leerkracht Engels in Ecuador. Begin 2008 verloor ik mijn hart aan Guatemala. De Spaanse taal had ik vrij snel onder de knie en ik ging werken op een publieke basisschool en in het ziekenhuis met kinderen met een schisis (hazelip). Al snel kwamen andere projecten en ideeën op mijn weg. Ik richtte mijn eigen stichting op en sindsdien woon en werk ik permanent in Guatemala samen met een fantastisch team mensen!

About Tess Unliminted My name is Tessa de Goede de Ordoñez. In 2002, I first discovered the beauty of South America. Not only because of its spectacular nature, but also because of the work I was doing as a volunteer. I began by caring for handicapped children in Peru and ended up as an English teacher in Ecuador. Eventually, I lost my heart to Guatemala. I perfected my Spanish and started working in a local public school and in the hospital with babies born with cleft lip and palate. This paved the way for other projects and ideas and led to the foundation of Tess Unlimited. I have lived in Guatemala ever since, and I am fortunate to be able to work here with a fantastic team!

Daarnaast hebben we diverse samenwerkingspartners, zoals het Lilliane Fonds (in Nederland), Smile Train (in Amerika) en The Joho Company en Muses (vrijwilligerstrainingen).

De stichting is gevestigd in Nederland (Kamer van Koophandel 08181442) en opgenomen in het ANBI-register van de Belastingdienst. Het ANBI-keurmerk zorgt ervoor dat u uw giften aan ons mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Daarnaast is ons jaarverslag van 2018 altijd openbaar en hebben wij de beoordelingsverklaring van 2018 ook beschikbaar. Wij draaien overigens voor een groot deel op donaties, dus schroom niet om een donatie te doen!

Ik ben ook blij met de mensen die zich als lid van het bestuur, lid van het comité van aanbeveling en als ambassadeur voor Tess Unlimited inzetten.

Besides the people we work with daily, we also have some international partners that help us achieve our goals, such as Smile Train (fundraising in the USA) Lilliane Fonds (fundraising in the Netherlands) and The Joho Company (volunteer training).

The foundation is based in the Netherlands (Chamber of Commerce 08181442) and is a ‘Public Benefit Organization’ (your gift is tax deductible under Dutch tax laws). We are not registred in the United States. We also make our annual report of 2018 available to the public for everybody to look into.

We are also very happy with our board, our committee of recommendations and our ambassadors for Tess Unlimited!

Het bestuur

Marianne Karstens is voorzitter

Tessa de Goede de Ordoñez is de oprichtster en directrice sinds 2008 woon- en werkzaam te Guatemala.

Paul de Goede is penningmeester.

Christel Tinselboer doet de PR en fondsenwerving in Nederland en is contact persoon voor onze ambassadeurs

Onze ambassadeurs

Onze ambassadeurs zijn het gezicht van de stichting en zijn allemaal vrijwilliger geweest in Guatemala. Zij kunnen vragen beantwoorden, aanspreekpunt zijn voor nieuwe vrijwilligers en evenementen organiseren om geld om te halen.

Ine van Bakel is al een paar keer in Guatemala geweest. Tevens heeft Ine de Club van 100 opgericht en zij zorgt ervoor dat er iedere maand één of twee kinderen met schisis geopereerd kunnen worden.

​​Lydian Degen is al meerdere keren als vrijwilliger in Guatemala geweest. In Nederland kunnen we Lydian altijd vragen voor evenementen en ze doet met iedere (sport) fondsenwervingsactiviteit mee om geld op te halen. Zo deed Lydian in 2014 mee met de triathlon in Barcelona en in 2015 met de New York marathon.

Nel Raaphorst is woonachtig in Zoetermeer en is onze ambassadeur in het westen van Nederland. Nel doet veel aan fondsenwerving voor de stichting!

Marjolein den Haan heeft in 2013 tevens een Club van 100 opgericht waar wij als stichting heel blij mee zijn. Zij zet zich enorm in voor de kinderen in Guatemala.

Trees Gieling is al vanaf de oprichting van de stichting actief. Ze is bestuurslid geweest en nu ambassadeur en bezoekt het project ieder jaar. Trees verzorgt graag presentaties.

Peter Olierook is jarenlang bestuurslid geweest en nu ambassadeur. Peter heeft samen met zijn vrouw Tanja Guatemala vele malen bezocht. Peter richt zich met name op fondsenwerving in Canada.

Jan Willem van de Kolk is tevens een aantal jaren bestuurslid geweest en nu ambassadeur. Jan Willem heeft goede contacten in het noorden van Nederland en is erg actief op het gebied van netwerken.

Comité van Aanbeveling

Stichting Tess  Unlimited heeft een Comité van Aanbeveling. De leden hebben affiniteit met het belangrijke werk. Ze scharen zich om meerdere redenen achter de doelstelling. Tess Unlimited zorgt voor goede gezondheidszorg en hulp aan kinderen met een schisis in het ontwikkelingsland Guatemala. De Stichting bevordert ontwikkeling en taalkansen voor kinderen in een armoede- en achterstandsituatie. Het Comité biedt een steuntje in de rug en helpt bij het vergaren van naamsbekendheid en het aanboren van donaties. Het bestuur van Stichting Tess Unlimited waardeert deze ondersteuning zeer.

Patricia Bortoluzzi (1960) is een vooraanstaand plastisch chirurg en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Montreal. Ze was voorzitter van de beroepsvereniging en werkt veel in de derde wereld. Voor Tess Unlimited heeft ze in Guatemala al meer dan honderden kinderen geopereerd.

Arno Brok (1968) is Commissaris van de Koning in de Provincie Friesland. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van de gemeente Dordrecht en voorzitter van de bestuurdersvereniging van de VVD. Hij ontving uit handen van de minister de burgemeestersprijs vanwege zijn bindend vermogen.

Henk Bleker (1953) is oud-staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kabinet Rutte-1 Economie en oud-gedeputeerde namens het CDA. Hij is actief o.a. in Mongolië waar hij een zuivelketen opzet.

Nelli Cooman (1964) was tijdens haar actieve atletiekloopbaan maar liefst twee keer Wereld -, zes keer Europees – en vijftien keer Nederlands kampioene. Ze heeft haar eigen Nelli Cooman Games en zet zich in voor jeugd- en mindervalide sporters.

Bart Melief (1982) is cabaretier en werd geboren met een schisis. Sinds twee jaar speelt hij op middelbare scholen een voorstelling over pesten: “Klappen voor Bart”. Hij voelt zich zeer verbonden met het werk van Tess Unlimited.

Jur Stavast (1944) is oud-burgemeester en oud-CDA-gedeputeerde, heeft zitting in meerdere Raden van Toezicht waaronder Treant Zorggroep, Biblionet Groningen en Cosis Gehandicaptenzorg. Hij maakt zich sterk voor goede en bereikbare ziekenhuiszorg en zet zich in voor taalkansen van kinderen.

Leen Verbeek (1954) is commissaris van de koning van de provincie Flevoland en voorzitter van de bestuurdersvereniging van de PvdA. Hij reist sinds de tachtiger jaren regelmatig naar Guatemala. Hij is getroffen door de extreme sociale ongelijkheid in dit land.

Jan Jaap van der Wal (1979) is cabaretier en presentator. Hij zit niet in het comité van aanbeveling, maar voelt zich wel verwant met het werk van Tess Unlimited, te meer omdat hijzelf een schisis heeft. Hij laat dit onderwerp niet onbesproken.