Project Description

Promotion

Naar schatting worden in Guatemala ongeveer 3.500 kinderen per jaar met een schisis geboren; dat is een spleet in de lip, kaak en/of gehemelte. Bijna alle ouders denken dat het een straf is van God en stoppen hun kind ver weg zodat niemand ze ziet. We moeten ze dus zoeken. Letterlijk. Daarom onderhouden we contacten met alle lokale ziekenhuizen, gezondheidsposten en vroedvrouwen in Guatemala. Ook hebben we 8 lokale promoters in dienst die door het hele land reizen om deze kinderen te zoeken en alle contacten te onderhouden. Ook zijn zij het eerste contact persoon voor al onze patienten.

Promotion An estimated 3,500 children are born with a cleft lip and/or cleft palate in Guatemala each year. Since most parents see this as a punishment from God and hide their child from the community, we, literally, have to go look for them. This is why we keep in close contact with local hospitals, health posts and midwives throughout Guatemala. Additionally, our team visits the more remote areas every month to evaluate the babies and to set up a plan for their surgery.