Project Description

 Melkproject

Vanaf het moment dat wij een kind met een schisis vinden, begint hun reis naar een zorgeloos leven. Door armoede en ondervoeding gaat er allereerst veel zorg naar het op gezond gewicht brengen van het kind. Dit doen wij door het verschaffen van melk, vitamines, medicijnen. Ook hebben we speciale flessen die het drinken vergemakkelijken. Wanneer het kind te ziek of ondervoed is om thuis aan te sterken, financieren wij de ziekenhuisopname in het Hermano Pedro ziekenhuis in Antigua. Wij helpen gemiddeld 300 kinderen per jaar in ons melkproject en de meeste kinderen zitten gemiddeld 5 tot 6 maanden in ons melkproject. De kosten zijn €50 per maand per kind. De speciale drinkflessen kosten €16 per stuk.

Milk project From the moment we find a baby with a cleft lip, their journey to a better life begins. Due to the prevalence of poverty and malnutrition, our first line of care is getting the babies to a healthy weight. We provide them with formula, vitamins, and, if necessary, medication. We also provide special drinking bottles, to make the feeding easier. When the child is too sick or too malnourished to get better at home, we arrange and finance hospitalization in the Hermano Pedro Hospital in Antigua. We help an average of 300 children per year in our milk project and most children are an average of 5 till 6 months in our milk project. The costs are $58 per month per child. The special feeding bottles are $19 each.