Project Description

Psychologische begeleiding

Ouders van kinderen met schisis moeten hun angst en schaamte zien te overwinnen. Gesprekken, ook met andere ouders, helpen mensen om weerbaar te worden. Bovendien leren ze zien dat er ook voor hun kind een goede toekomst is weggelegd.

De psychologische begeleiding wordt ook ingezet bij de al wat oudere kinderen. Zij hebben vaak jaren van pesten achter de rug. Het is tijd dat ze weer in zichzelf gaan geloven! We hebben een vaste lokale psycholoog in dienst die iedere operatieweek alle ouders en kinderen begeleid. Ook werkt zij twee keer per maand bij ons op kantoor in San Gaspar om de wat oudere kinderen met problemen helpen. Voor ongeveer € 325 per maand helpt onze psychologe ongeveer 40 families en 10 jongeren die hulp nodig hebben.

Psychological guidance Parents who have a child with a cleft lip or an clet palate have to try to overcome fear and their shame. Group therapy sessions, between parents of different children, also help them become more stable with their situation. Moreover, they realize that their children can have a bright future!

We also have psychological sessions with somewhat older children, who have already experienced years of teasing and bullying. We think it is time they start to believe in themselves! We have a local psychologist working for us, she is guiding all parents and children during every surgery week. Also she works twice a month in our office in San Gaspar to help somewhat older children with self esteem problems. For about $ 375 per month our phycologists helps around 40 families and 10 somewhat older children.