Resultaten en Statistieken!

Dankzij jouw bijdrage kan Tess Unlimited de levensomstandigheden van kinderen in Guatemala geboren met schisis verbeteren.

Hier kunt u onze eerste statistieken bekijken!

Behaalde resultaten tussen september 2008 en december 2018

0
kinderen zijn geopereerd
0
Operatieteams hebben met ons samengewerkt
0
kinderen op gewicht gebracht in ons melk project
0
logopedie sessies zijn er sinds 2013 gegeven
0
psychologie sessies zijn er sinds 2014 gegeven
0
Sinds 2014 tijdens Campamento Sonrisas hebben meer dan 100 jongeren deelgenomen

Results and Statistics

Thanks to your contribution Tess Unlimited can improve living conditions for children in Guatemala.

Please see our very first statistics!

Achieved results between September 2008 and December 2018

0
children have undergone surgery of their cleft lip and/or palate
0
Operation teams have worked with us
0
children brought to weight in our milk project
0
speech therapy sessions have been given since 2013
0
psychology sessions have been given since 2014
0
More than 100 young people have participated since 2014 during Campamento Sonrisas