Project Description

Psychologische begeleiding

Ouders van kinderen met schisis moeten hun angst en schaamte zien te overwinnen. Gesprekken, ook met andere ouders, helpen mensen om weerbaar te worden. Bovendien leren ze zien dat er ook voor hun kind een goede toekomst is weggelegd.

De psychologische begeleiding wordt ook ingezet bij de al wat oudere kinderen. Zij hebben vaak jaren van pesten achter de rug. Het is tijd dat ze weer in zichzelf gaan geloven!

Psychological guidance Parents who have a child with a cleft lip or an clet palate have to try to overcome fear and their shame. Group therapy sessions, between parents of different children, also help them become more stable with their situation. Moreover, they realize that their children can have a bright future!

We also have psychological sessions with somewhat older children, who have already experienced years of teasing and bullying. We think it is time they start to believe in themselves!