Opleiding

In Guatemala en andere arme landen is het gebruikelijk om samen te werken met buitenlandse teams die naar deze landen reizen om hulp te bieden. Dit is erg waardevol, aangezien er vaak een gebrek is aan goede zorg. Tess Unlimited is al 16 jaar actief in Guatemala. Ons streven is om nauw samen te werken met lokale professionals en een volledig lokaal team op te bouwen, zodat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van buitenlandse teams.

We hebben onze eigen logopedisten opgeleid, waarvan twee nu zelfs trainers zijn geworden. Ze geven trainingen aan nieuwe logopedisten in Guatemala en uit omliggende landen zoals El Salvador. We hebben momenteel vier lokale chirurgen in opleiding, dit proces zal enkele jaren in beslag nemen, maar we streven naar een grondige opleiding. Daarnaast hebben we lokale verpleegsters, anesthesiologen, een diëtist, kinderartsen, tandartsen, een psycholoog en orthodontisten. We hebben een nauwe samenwerking met de Amerikaanse organisatie Smile Train. Zij organiseren jaarlijks tal van cursussen, workshops en congressen over schisis, waarbij veel van onze teamleden worden uitgenodigd. Op deze manier blijven we allemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van schisis.

Onze stichting betaalt de vier chirurgen in opleiding niet, aangezien zij hebben aangegeven dat ze tijdens hun training en de eerste jaren vrijwillig willen werken. Dit geldt ook voor drie van de vijf tandartsen. De overige teamleden ontvangen een lokaal salaris, aangezien we begrijpen dat niet iedereen vrijwillig kan werken. Op deze manier creëren we werkgelegenheid voor de lokale bevolking en geven we de voorkeur aan medewerkers met schisis of die kinderen met schisis hebben.

Vier van onze logopedisten zijn ouders van kinderen met schisis. Lidia, hoofd van ons patiëntenverblijf en promotie, is zelf geboren met schisis. Ze werd 12 jaar geleden onze patiënt en werkt nu al meer dan 10 jaar voor de stichting.