Project Description

Schisis operaties

Tess Unlimited heeft sinds 2008 meer dan 1900 kinderen geholpen die geboren zijn met een schisis. Na de eerste operatie waarbij de lip gesloten wordt, volgt er indien nodig een tweede operatie voor het sluiten van het gehemelte. De kosten per operatie is €400 per kind.

Wij opereren acht keer per jaar in ziekenhuizen in de regio.

Cleft lip surgeries Since 2008, Tess Unlimited has operated on more than 1,900 children with a cleft lip and/or cleft palate. Their first surgery is a lip-closing surgery. If necessary, a second operation follows in order to close the palate. The costs per surgery is $470 per child.

About 8 times a year, we organize surgical missions at both local and regional hospitals.